سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ستاره تنهایی

تو برایم همه کسی

آدم باید ی "تو" داشته باشه...

 

 که هر وقت دلش از این دنیا و آدماش گرفت..

 

 

بگه بی خیال خوبه که "تو"هستی.....


 


+ نوشته شده در  سه شنبه 95/9/23ساعت  9:49 عصر  توسط مریم نظری  نظرات ( )


زندگی با طعـــ??ــم عشــ??ـق

     زیباست این زندگی با تو ، فقط با تو .

 

زیباست لحظه های 
عاشقی ، با تو ، تنها در کنار تو

 

زیباست لحظه غروب ، با تو ، فقط به یاد تــــو

 

آن لحظه که با تو هستم ، بهترین لحظه زندگی ام است که دلم نمیخواهد

 

 آن لحظه بگذرد

+ نوشته شده در  سه شنبه 95/9/23ساعت  9:45 عصر  توسط مریم نظری  نظرات ( )


عشق خدا

هم چون هوایی که تنفس میکنیم ،

عشق خدا هم در اطراف ما در حال گردش است ...

با لمس هر آنچه روی زمین است ،
خدا را احساس میکنم ...

در زیبایی دانه های برف که آرام بر زمین فرود می آید ،
می توان عمق خلاقیت دستان خدا را دید ...

پیش از هر چیز بر دانش خدا اعتماد کن ،
تا عظیم ترین ثروت جهان یعنی "خوشبختی" را به دست آوری ...

پروردگار سوگند به حمایت از ما خورده ،
پس در هر درد و رنج "پـنـاهـگـاهِ" ماست ...

 

 


+ نوشته شده در  چهارشنبه 94/5/21ساعت  11:41 عصر  توسط مریم نظری  نظرات ( )


...


+ نوشته شده در  چهارشنبه 94/5/21ساعت  11:20 عصر  توسط مریم نظری  نظرات ( )


همه چیز را به دست های گرمت میسپارم...

?ک روز? ،
?ک جا?? ،
شا?د به جا?? برس? که دستت از همه جا کوتاه باشد . . .

همان لحظه ،
همان جا ،
همه چ?ز را دو دست? بسپار به دست ها? گرم خدا . . .

از خدا بخواه همه چ?ز را همان طور که به ص?حت است کنار هم بچ?ند ، 
نه آن طور که خودت دوست دار? . .

همان لحظه ،
خدا همه چ?ز را درست از جا?? که انتظارش را ندار? کنار هم م?چ?ند !
طور? که کار? جز لبخند از دستت بر نم? آ?د . . . .

خدا? مهربانم . . .
هم?شه ،
همه جا ،
به موقع سر انگشت ها?م را م?گ?ر? ، 
دستت را ز?ر چانه ام م?گذار? و م? بوس? ام . .

امروز مرا بوس?د? ،
رد لبها?ت رو? لپ ها? گل انداخته ام ،
هر لحظه حالم را بهتر م?کند . . . . .

+ نوشته شده در  چهارشنبه 94/5/21ساعت  11:19 عصر  توسط مریم نظری  نظرات ( )